Dokumenti

Prijave i upisi na stručne studije kineziologije (izobrazba trenera i kineziterapeuta)

Pravilnik o stručnom studiju

Odluku o uvjetima upisa i prijelaza na trogodišnji stručni studij za izobrazbu trenera i kineziterapeuta sa istovrsnog studija započetog na ovoj ili drugoj ustanovi

Odluka o polaganju ispita studenata koji studiraju metodom učenja na daljinu

Odluka o uvjetima promjene odabrane metode studiranja

Odluka o uvjetima upisa u više godine stručnih studija

Odluka i izmjena i dopunama odluke o uvjetima upisa u više godine stručnog studija

Odluka o posebnim uvjetima upisa na specijalistički diplomski stručni studij

Odluka o olakšanim uvjetima studiranja studenata koji su završili program HOA

Odluka o statusu apsolvenata studenata – prijelaznika završnih semestara stručnog studija

Odluka o statusu apsolvenata specijalističkog diplomskog stručnog studija

Tumačenje AZZO-a za stručni studij i odluke Kineziološkog fakulteta za stručni studij

Pravilnik o stručnoj praksi na stručnim studijima

Dopusnica specijalistički diplomski studij

Dopusnica stručni preddiplomski studij

Odluka Sveučilišta u Splitu o studiranju na daljinu stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija

Pravilnik o priznanju kvalifikacija

Odluku o olakšanim uvjetima studiranja studenata koji su završili program Hrvatske olimpijske akademije

Odluka o uvjetima upisa drugog usmjerenja na specijalističkom diplomskom studiju

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada stručni