OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Dana 17. srpnja u 12:00 sati rang-liste Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) objavit će liste koje će biti konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 18.07. do 24.07. do 14.00 sati.

Obavijest

Poštovani studenti, ispit iz kolegija Diagnostika u rekreaciji i fitnesu biti će održan 14.07. u 18h (umjesto 13.07.2014.).

doc. dr.sc. Goran Gabrilo

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

IME I PREZIME KANDIDATA

TEMA

 

POVJERENSTVO ZA OBRANU

ZAVRŠNOG RADA

 

VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ANTE GRGUREVIĆ

Analiza razlika odabranih košarkaških klubova u parametrima situacijske učinkovitosti

1/ doc.dr.sc. Igor Jelaska, mentor, predsjednik

2/ Ante Nazor, prof., član

3/ doc.dr.sc. Frane Žuvela, član

4/ izv.prof.dr.sc. Mario Jeličić, zamjenski član

18.07.2014.

(petak)

09:00

DAMIR GILJANOVIĆ

Važnost mobilnosti ramenog zgloba u košarci

1/ Tea Bešlija, prof., mentor, predsjednik

2/ doc.dr.sc. Frane Žuvela, član

3/ Marino Krespi, prof., član

4/ doc.dr.sc. Mario Tomljanović, zamjenski član

18.07.2014.

(petak)

10:00

Prodekan za nastavu i studente
prof.dr.sc. Jelena Paušić

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

STRUČNI STUDIJ

 

 

IME I PREZIME KANDIDATA

TEMA

 

POVJERENSTVO ZA OBRANU

ZAVRŠNOG RADA

 

VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA

LJUBO MITAR

Motoričko-funkcionalne sposobnosti nogometaša kadetske dobi

 

1/ doc.dr.sc. Marko Erceg, mentor,

 predsjednik povjerenstva

2/doc.dr.sc. Frane Žuvela, član

3/ doc.dr.sc. Mario Tomljanović, član

4/ doc.dr.sc. Fredi Fiorentini, zamjenski član

 

 

14.07.2014.

(ponedjeljak)

11.00

 


 

 

Prodekan za nastavu i studente

izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić

OBAVIJEST!

ISPIT IZ PREDMETA SPORTSKA MEDICINA I ZDRAVSTVENI FITNES ODRŽAT ĆE SE SUTRA KADA JE I PLANIRANO ALI U RANIJEM TERMINU TJ. U 9.00H U UREDU NASTAVNIKA

Obavijest

Ispit iz Vodstva i podučavanja zbog odsutnosti profesora odgađa za utorak 08. srpnja u 10:00, a ispiti iz izborne Kondicijske pripreme sportaša na srijedu 02. srpnja u 15:00
 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti preddiplomskog stručnog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti specijalističkog diplomskog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

Upisi u akademsku godinu 2014/2015 na stručni studij kineziologije - ljetni upisni rok

Stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) izvodi se po modelu 6 semestara odnosno 3 studijske godine (180 ECTS). Studij se ustrojava kao izvanredni studiji. Pristupnici mogu izabrati jedan od četiri ponuđena usmjerenja i to:

·         kondicijski trener,

·         trener rekreacije i fitnesa,

·         kineziterapija,

·         sportski trener (usmjerenja: košarka, nogomet, atletika, ritmička gimnastika, sportska gimnastika, plesovi, hrvanje, jedrenje, judo, kajak-kanu, karate, odbojka, plivanje, ragbi, rukomet, taekwondo, tenis, stolni tenis, vaterpolo, veslanje, koturaljkanje, sportsko penjanje, kick-boxing, tajlandski boks, boks, snowboard, body-building i drugi sportovi sukladno nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora za koje postoje materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa).

1/ UVJETI UPISA

Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i položena državna matura (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije)

2/ PRIJAVE I UPISI ZA LJETNI UPISNI ROK

Prijave, razredbeni postupak (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika) i upisi za akademsku godinu 2014/2015 obavljat će se na način:

a.     za kandidate prijavljene preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU):  www.postani-student.hr i direktno studentskoj službi fakulteta

b.    za ostale kandidate samo direktno putem Studentske službe Fakulteta (osobno ili putem pošte):

Prijave se podnose od 09. lipnja do 10. srpnja 2014.

Prijava uključuje:

·         obrazac prijave OVDJE

·         kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener

·        dokaz o završenom obrazovanju (Svjedodžbe: maturalna + sva četiri razreda srednje škole (u originalu ili ovjerenom presliku)  ili dokaz o položenoj državnoj maturi )

    ·         dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik) 

 

    ·        rodni list (izvornik)

 

    ·      dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)

 

    ·        fotokopija osobne iskaznice

 

    ·        potvrda o zdravstvenom statusu

 

   ·      dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873), opis                   plaćanja: razredbeni postupak).

Upisi će se vršiti prema naknadnim informacijama objavljenim na web-stranicama Fakulteta.

3/ OBAVIJESTI

Detaljnije obavijesti  možete dobiti u Studentskoj službi fakulteta, na e-mail:studentska.sluzba@kifst.hr, telefonom na broj 021/302-444 ili osobno, u zgradi fakulteta u Splitu, Teslina 6, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

Obavijest o upisima u više (parne) semestre 2013/2014

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠE (PARNE) SEMESTRE 2013/2014

stručnih i specijalističkih studija (SVI STUDENTI)

UPISI  u više (parne) semestre stručnih i specijalističkih studija obavljati će se u Studentskoj službi Fakulteta  (ulaz sa sjeverne strane) od ponedjeljka 10.03. do petka  14.03.2014. u vremenu od  08.00 do 13.00 sati.

Kod upisa je potrebno donijeti:

  • Index
  • Potvrdu uplate školarine za drugi/četvrti/šesti semestar i to:

u iznosu od 5.400,00 kn za jednokratni način plaćanja

u iznosu od 2.700,00 kn za obračni način plaćanja (uz uvjet prethodno predane ovjerene bjanko zadužnice). Preostala dva obroka studenti su dužni uplatiti prema Ugovoru (do početka ljetnog ispitnog roka)

  • Prijavu za upis (ovdje)

Online studenti, odnosno studenti s prebivalištem izvan Splita, trebaju putem e-maila (studentska.sluzba@kifst.hr ) iskazati nakanu upisa u viši semestar, te dostaviti dokaz o uplati semestra (skenirano).

Studenti koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu u navedenom roku, smatrat će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet (zabrana pristupa Moodle sustavu). Eventualna prethodna potraživanja naplatit će se prisilnim putem.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon Studentske službe 021/302-444.

Nastava započinje od subote, 15.03.2014. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Obavijest studentima treće godine stručnih studija o postupku obrane završnog rada

OBAVIJEST STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH STUDIJA

O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

(prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada)

Studenti treće, završne godine stručnih studija kojima je odobrena tema i mentor završnog rada, ne mogu nastaviti s postupkom prijave i obrane završnog rada sve dok ne polože sve upisane predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka).

Nakon toga, u dogovoru s mentorom, prijavljuju obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2, tri primjerka rada (bez uveza), rad na CD/DVD-u.

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, te datum obrane (najmanje osam dana od dana prijave).

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

  • Jedan rad u tvrdom uvezu (konačna, ispravljena verzija)
  • Jedan rad na CD/DVD-u (konačna verzija)
  • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 150,00 kn

Studenti-prijelaznici kojima je odobrena tema i mentor završog rada s postupkom obrane mogu nastaviti odmah, uz suglasnost mentora, čim polože sve predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova.