Obavijest za studente 1. godine preddiplomskog

Početak nastave za studente 1. godine preddiplomskog studija - subota 25.10.2014. godine. Raspored se nalazi u bloku sa desne strane.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Zadnji termin za prijavu obrane završnog rada studentima stručnog i specijalističkog studija kojima je prethodno odobrena tema i mentor i koji ispunjavanju uvjete (položeni svi ispiti) je 24.10.2014. najkasnije do 9.00 sati. Studenti kojima nije odobrena tema i mentor, a misle diplomirati u listopadu, temu i mentora trebaju prijaviti najkasnije do 20.10.2014. do 09.00 sati.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA – IZMJENA TERMINA

       NOVO

Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija kineziologije održat će se dana 24. listopada 2014. godine (PETAK) u Fiziološkom kabinetu Fakulteta (sjeverna strana, kod referade), prema sljedećem rasporedu:

-          10.00 sati za usmjerenja SPORTSKI TRENER  (svi sportovi) i KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNES

-          11.30 sati za usmjerenja KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA  i KINEZITERAPIJA

OBAVIJEST STUDENTIMA STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA O TRAJANJU ISPITNOG ROKA

Obavještavaju se svi studenti stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije da ispite mogu polagati do 12. listopada 2014. godine.

Trajanje ispitnog roka

Obavještavaju se svi studenti stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije da ispite mogu polagati do 12. listopada 2014. godine.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠE GODINE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Upisi u više godine (drugu i treću) strucnog i specijalistickog studija provodit ce od 15. do 23.10.2014. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske sluzbe fakulteta.
Za upis je potrebno:
   - Indeks sa svim upisanim ocjenama polozenih ispita
   - Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
   - Dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)
Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR45 23300031100399873.

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - NOVO

Dana 21. rujna objavljene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 22.09. do 30.09. do 14.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

-          Domovnicu (izvornik, datum izdavanja neograničen)*

-          Rodni list (izvornik, ne stariji od 6 mjeseci)*

-          Fotokopija osobne iskaznice (izvornik, ne starija od 6 mjeseci)*

-          Dvije fotografije 3,5×4,5 cm

-          dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

-          dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

*        Dokumente koji su predani kod prijave nije potrebno ponovno dostavljati.

*  Studenti koji neće osobno pristupiti upisu, trebaju se odmah javiti studentskoj službi na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr radi dogovora.

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

 

KANDIDATI KOJI NISU PRETHODNO OBAVILI LIJEČNIČKI PREGLED, A NALAZE SE NA LISTI „POSTANI STUDENT“ OBVEZNI SU SE ŽURNO JAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI NA TEL. 021/302-444.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti preddiplomskog stručnog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti specijalističkog diplomskog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

Upisi u akademsku godinu 2014/2015 na stručni studij kineziologije - jesenski upisni rok

Stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) izvodi se po modelu 6 semestara odnosno 3 studijske godine (180 ECTS). Studij se ustrojava kao izvanredni studiji. Pristupnici mogu izabrati jedan od četiri ponuđena usmjerenja i to:

·         kondicijski trener,

·         trener rekreacije i fitnesa,

·         kineziterapija,

·         sportski trener (usmjerenja: košarka, nogomet, atletika, ritmička gimnastika, sportska gimnastika, plesovi, hrvanje, jedrenje, judo, kajak-kanu, karate, odbojka, plivanje, ragbi, rukomet, taekwondo, tenis, stolni tenis, vaterpolo, veslanje, koturaljkanje, sportsko penjanje, kick-boxing, tajlandski boks, boks, snowboard, body-building i drugi sportovi sukladno nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora za koje postoje materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa).

1/ UVJETI UPISA

Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i položena državna matura (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije)

2/ PRIJAVE I UPISI ZA JESENSKI UPISNI ROK

Prijave, razredbeni postupak (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika) i upisi za akademsku godinu 2014/2015 obavljat će se na način:

a.     za kandidate prijavljene preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU):  www.postani-student.hr

b.    za ostale kandidate samo direktno putem Studentske službe Fakulteta (osobno ili putem pošte):

Prijave se podnose od 25. kolovoza do 19. rujna 2014.

Prijava uključuje:

·         obrazac prijave OVDJE

·         kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener

·        dokaz o završenom obrazovanju (Svjedodžbe: maturalna + sva četiri razreda srednje škole (u originalu ili ovjerenom presliku)  ili dokaz o položenoj državnoj maturi )

    ·         dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik) 

 

    ·        rodni list (izvornik)

 

    ·      dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)

 

    ·        fotokopija osobne iskaznice

 

    ·        potvrda o zdravstvenom statusu

 

   ·      dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873), opis                   plaćanja: razredbeni postupak).

Upisi će se vršiti od 22-30. rujna prema naknadnim informacijama objavljenim na web-stranicama Fakulteta.

3/ OBAVIJESTI

Detaljnije obavijesti  možete dobiti u Studentskoj službi fakulteta, na e-mail:studentska.sluzba@kifst.hr, telefonom na broj 021/302-444 ili osobno, u zgradi fakulteta u Splitu, Teslina 6, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

 

___________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - LJETNI UPISNI ROK

 

Obavijest studentima treće godine stručnih studija o postupku obrane završnog rada

OBAVIJEST STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH STUDIJA

O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

(prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada)

Studenti treće, završne godine stručnih studija kojima je odobrena tema i mentor završnog rada, ne mogu nastaviti s postupkom prijave i obrane završnog rada sve dok ne polože sve upisane predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka).

Nakon toga, u dogovoru s mentorom, prijavljuju obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2, tri primjerka rada (bez uveza), rad na CD/DVD-u.

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, te datum obrane (najmanje osam dana od dana prijave).

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

  • Jedan rad u tvrdom uvezu (konačna, ispravljena verzija)
  • Jedan rad na CD/DVD-u (konačna verzija)
  • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 150,00 kn

Studenti-prijelaznici kojima je odobrena tema i mentor završog rada s postupkom obrane mogu nastaviti odmah, uz suglasnost mentora, čim polože sve predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova.