Dan Svih svetih - Državni blagdan

Poštovani studenti ovaj vikend 1.11 i 2.11.2014. godine zbog blagdana Svih svetih, nastava na stručnim studijima se neće održavati.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI STUDIJ

Obavijest za studente 1. godine preddiplomskog

Početak nastave za studente 1. godine preddiplomskog studija - subota 25.10.2014. godine. Raspored se nalazi u bloku sa desne strane.

Obavijest za studente 2. godine preddiplomskog

Početak nastave za studente 2. godine preddiplomskog studija - nedjelja 26.10.2014. godine od 9 - 12 sati. Nastava će se održati iz kolegija Teorija treninga - izv.prof.dr.sc. Zoran Grgantov.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Zadnji termin za prijavu obrane završnog rada studentima stručnog i specijalističkog studija kojima je prethodno odobrena tema i mentor i koji ispunjavanju uvjete (položeni svi ispiti) je 24.10.2014. najkasnije do 9.00 sati. Studenti kojima nije odobrena tema i mentor, a misle diplomirati u listopadu, temu i mentora trebaju prijaviti najkasnije do 20.10.2014. do 09.00 sati.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA – IZMJENA TERMINA

       NOVO

Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija kineziologije održat će se dana 24. listopada 2014. godine (PETAK) u Fiziološkom kabinetu Fakulteta (sjeverna strana, kod referade), prema sljedećem rasporedu:

-          10.00 sati za usmjerenja SPORTSKI TRENER  (svi sportovi) i KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNES

-          11.30 sati za usmjerenja KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA  i KINEZITERAPIJA

FUNKCIONALNA ANATOMIJA

Ispit iz kolegija Funkcionalna anatomija održati će se u četvrtak 16. listopada u 11.30 sati na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI STUDIJ

OBAVIJEST STUDENTIMA STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA O TRAJANJU ISPITNOG ROKA

Obavještavaju se svi studenti stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije da ispite mogu polagati do 12. listopada 2014. godine.

Kineziološka metodika - ispit

Ispit iz kineziološke metodike održati će se u subotu 11. listopada u 10 sati.

Trajanje ispitnog roka

Obavještavaju se svi studenti stručnog preddiplomskog studija i specijalističkog diplomskog studija kineziologije da ispite mogu polagati do 12. listopada 2014. godine.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠE GODINE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Upisi u više godine (drugu i treću) strucnog i specijalistickog studija provodit ce od 15. do 23.10.2014. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske sluzbe fakulteta.
Za upis je potrebno:
   - Indeks sa svim upisanim ocjenama polozenih ispita
   - Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 350,00 kn
   - Dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.400,00 kn (2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a imaju deponiranu bjanko zadužnicu)
Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR45 23300031100399873.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI STUDIJ

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - NOVO

Dana 21. rujna objavljene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 22.09. do 30.09. do 14.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

-          Domovnicu (izvornik, datum izdavanja neograničen)*

-          Rodni list (izvornik, ne stariji od 6 mjeseci)*

-          Fotokopija osobne iskaznice (izvornik, ne starija od 6 mjeseci)*

-          Dvije fotografije 3,5×4,5 cm

-          dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

-          dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

*        Dokumente koji su predani kod prijave nije potrebno ponovno dostavljati.

*  Studenti koji neće osobno pristupiti upisu, trebaju se odmah javiti studentskoj službi na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr radi dogovora.

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

 

KANDIDATI KOJI NISU PRETHODNO OBAVILI LIJEČNIČKI PREGLED, A NALAZE SE NA LISTI „POSTANI STUDENT“ OBVEZNI SU SE ŽURNO JAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI NA TEL. 021/302-444.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti preddiplomskog stručnog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ - ISPITNI ROKOVI

Poštovani studenti specijalističkog diplomskog studija, vaše ispitne rokove možete pogledati [ovdje].

Upisi u akademsku godinu 2014/2015 na stručni studij kineziologije - jesenski upisni rok

Stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) izvodi se po modelu 6 semestara odnosno 3 studijske godine (180 ECTS). Studij se ustrojava kao izvanredni studiji. Pristupnici mogu izabrati jedan od četiri ponuđena usmjerenja i to:

·         kondicijski trener,

·         trener rekreacije i fitnesa,

·         kineziterapija,

·         sportski trener (usmjerenja: košarka, nogomet, atletika, ritmička gimnastika, sportska gimnastika, plesovi, hrvanje, jedrenje, judo, kajak-kanu, karate, odbojka, plivanje, ragbi, rukomet, taekwondo, tenis, stolni tenis, vaterpolo, veslanje, koturaljkanje, sportsko penjanje, kick-boxing, tajlandski boks, boks, snowboard, body-building i drugi sportovi sukladno nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora za koje postoje materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa).

1/ UVJETI UPISA

Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i položena državna matura (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije)

2/ PRIJAVE I UPISI ZA JESENSKI UPISNI ROK

Prijave, razredbeni postupak (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika) i upisi za akademsku godinu 2014/2015 obavljat će se na način:

a.     za kandidate prijavljene preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU):  www.postani-student.hr

b.    za ostale kandidate samo direktno putem Studentske službe Fakulteta (osobno ili putem pošte):

Prijave se podnose od 25. kolovoza do 19. rujna 2014.

Prijava uključuje:

·         obrazac prijave OVDJE

·         kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener

·        dokaz o završenom obrazovanju (Svjedodžbe: maturalna + sva četiri razreda srednje škole (u originalu ili ovjerenom presliku)  ili dokaz o položenoj državnoj maturi )

    ·         dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik) 

 

    ·        rodni list (izvornik)

 

    ·      dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)

 

    ·        fotokopija osobne iskaznice

 

    ·        potvrda o zdravstvenom statusu

 

   ·      dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873), opis                   plaćanja: razredbeni postupak).

Upisi će se vršiti od 22-30. rujna prema naknadnim informacijama objavljenim na web-stranicama Fakulteta.

3/ OBAVIJESTI

Detaljnije obavijesti  možete dobiti u Studentskoj službi fakulteta, na e-mail:studentska.sluzba@kifst.hr, telefonom na broj 021/302-444 ili osobno, u zgradi fakulteta u Splitu, Teslina 6, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

 

___________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - LJETNI UPISNI ROK

 

Obavijest studentima treće godine stručnih studija o postupku obrane završnog rada

OBAVIJEST STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH STUDIJA

O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

(prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada)

Studenti treće, završne godine stručnih studija kojima je odobrena tema i mentor završnog rada, ne mogu nastaviti s postupkom prijave i obrane završnog rada sve dok ne polože sve upisane predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka).

Nakon toga, u dogovoru s mentorom, prijavljuju obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2, tri primjerka rada (bez uveza), rad na CD/DVD-u.

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, te datum obrane (najmanje osam dana od dana prijave).

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

  • Jedan rad u tvrdom uvezu (konačna, ispravljena verzija)
  • Jedan rad na CD/DVD-u (konačna verzija)
  • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 150,00 kn

Studenti-prijelaznici kojima je odobrena tema i mentor završog rada s postupkom obrane mogu nastaviti odmah, uz suglasnost mentora, čim polože sve predmete i ostvare najmanje 165 ECTS bodova.